Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy. Fundacja FONIS serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora AED. Szkolenie odbędzie się w środę 4 marca 2020. Rozpoczynamy o godzinie 16:00 w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4. Potrwa około 3 godziny. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona konieczne są wcześniejsze zapisy za pomocą maila (kontakt@fonis.pl) lub sms (690 502 670).

 

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że warto wziąć udział w tym szkoleniu! Dlaczego?

Otóż dlatego, że celem  szkolenia jest nabycie przez uczestników wiadomości i umiejętności  praktycznych z zakresu  udzielania pierwszej  pomocy  wszystkim  tym, którzy  znaleźli  się w stanie bezpośredniego  zagrożenia zdrowia i  życia. Dowiemy się między innymi, jak postępować w sytuacji bezpośredniego stanu zagrożenia życia, czyli w sytuacji zatrzymania krążenia. Będziemy również potrafili ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocznej ustalonej w momencie, gdy osoba jest nieprzytomna. Ponadto nabędziemy umiejętności pomocy w sytuacji zachłyśnięcia się lub zadławienia osoby dorosłej i  dziecka. Efektem będzie także poznanie zasad działania i umiejętność obsługi automatycznego defibrylatora AED.

Zajęcia adresujemy nie tylko do młodzieży, ale również do osób starszych chcących nabyć praktycznych umiejętności pierwszej pomocy przedmedycznej. Fundacja zapewni tłumaczenie szkolenia na język migowy.

Dodajmy, że szkolenie z pierwszej pomocy poprowadzi dla nas bezpłatnie firma First Aid24 działająca na rynku medycznym od 2010 roku. Firma świadczy usługi z zakresu medycyny ratunkowej, prowadzi kursy i szkolenia pierwszej pomocy, zajmuje się doradztwem, a także sprzedażą sprzętu szkoleniowego i ratującego życie w postaci automatycznych  defibrylatorów AED. Natomiast w skład zespołu wchodzą tylko doświadczeni ratownicy medyczni czynni zawodowo, pracujący na co dzień w zespołach państwowego ratownictwa medycznego (ZRM), jak również w szpitalnych  oddziałach ratunkowych (SOR).


Fundacja FONIS ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Aby przekazać nam 1% podatku prosimy wpisać nr KRS: 0000543679.

Accessibility Toolbar