Religijność dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

Religijność dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej – to tytuł konferencji dla duszpasterzy i katechetów pracujących w osobami niesłyszącymi w Polsce. Podobnie jak przed rokiem konferencja odbędzie się w Ośrodku...