Duch rywalizacji u seniorów

Duch rywalizacji towarzyszył dziś seniorom z Klubu Seniora “Integracja”, którzy uczestniczyli w wyjściu na kręgle. Oczywiście mówimy o zdrowej rywalizacji, która przebiega w myśl porzekadła “sam udział zwycięstwem”. Słowa uznania...