4. Międzynarodowa Konferencja Światowej Federacji Głuchych

4. Międzynarodowa Konferencja Światowej Federacji Głuchych jest tematem, który prezentujemy na listopadowej karcie Kalendarza Niesłyszących 2021. Celem konferencji jest promowanie świadomości praw człowieka oraz języka migowego. Konferencja odbywa się co...