Konferencja w Porszewicach

Ponad 30 osób z różnych stron Polski zgromadziła konferencja w Porszewicach dla duszpasterzy i katechetów, którzy pracują z niesłyszącymi. Spotkanie koncentrowało się wokół tematu „Tłumaczenie Biblii na język migowy w...