Pół roku pomocy Ukraińcom

To już pół roku pomocy, jaką niemal każdego dnia Fundacja FONIS niesie niesłyszącym i słabosłyszącym uchodźcom z Ukrainy. Tak jak wiele instytucji i organizacji zaczęliśmy nieść tę pomoc z końcem...