Wielki Przyjaciel Głuchych – razem uratujmy pamięć o nim

Fundacja FONIS wraz z Duszpasterstwem Niesłyszących oraz Polskim Związkiem Głuchych chcą ocalić od zapomnienia postać świętej pamięci Mieczysława Kempy. Zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę. Mieczysław Kempa urodził się...