Otagowano: zielnik artystyczny

Kilkoro seniorów wokół stolików w plenerze tworzy rękodzieło

„Zielnik artystyczny” – spotkanie 2

„Zielnik artystyczny” – spotkanie 2. Niesłyszących i słabosłyszących członków Klubu Seniora „Integracja” zapraszamy na drugie w tym roku warsztaty rękodzieła. Odbędą się one w poniedziałek 9 października 2023 r. w...

Accessibility Toolbar