Thomas Gallaudet

Thomas Gallaudet jest bohaterem lipcowej karty w „Kalendarzu Niesłyszących 2020”. Zapraszamy do obejrzenia filmu w Polskim Języku Migowym, a także zapoznania się z biografią postaci.

Thomas Gallaudet (1787-1851) był słyszącym pastorem. Rozumiał, jak duże znaczenie ma właściwa edukacja. Jego pracę na rzecz głuchych rozpoczęło małe wydarzenie. Pewnego dnia Thomas zauważył, jak słyszące dzieci nie chcą się bawić z głuchą córką jego sąsiadów – Alice Cogswell. Od tego momentu Thomas zaczął szukać skutecznych metod pracy z niesłyszącymi. Najpierw wyjechał do Anglii i tam zapoznał się z tzw. metodą oralną, czyli uczeniem za pomocą wymowy i czytania z ust – bez języka migowego. Thomas uznał tę metodę za złą.

Następnie trafił więc do Francji, gdzie poznał niesłyszącego nauczyciela Laurentego Clerca. Clerc nauczał głuchych tzw. metodą miganą – używał przede wszystkim języka migowego. Thomas zaprosił więc Laurentego do USA. W 1817 roku razem utworzyli Amerykański Ośrodek Pomocy Głuchym w Hartford – pierwszą w USA szkołę tylko dla głuchych. Uczyli nie tylko dzieci – uczniowie byli w wieku 10-51 lat! Pierwszą uczennicą została Alice Cogswell – ta odrzucona przez rówieśników głucha dziewczynka. Dzięki pracy Thomasa i Laurentego w USA rozwinął się amerykański język migowy (ASL). Thomas ożenił się z niesłyszącą Sophią, z którą miał 8 dzieci. Najmłodszy syn – Edward – kontynuował pracę ojca. Edward utworzył pierwszy (i do dziś jedyny) uniwersytet, w którym językiem wykładowym jest język migowy. Jest to Uniwersytet Gallaudeta w Waszyngtonie. Jego patronem został właśnie Thomas.


„Kalendarz Niesłyszących 2020” wydała Fundacja FONIS w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Accessibility Toolbar