Warsztaty “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”

Fundacja FONIS we współpracy z PZG Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”. Przy wsparciu PFRON zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla rodziców dzieci oraz specjalistów mających zawodowy kontakt z wadami słuchu oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Jeśli jesteś osobą bezpośrednio zaangażowaną w proces wychowania, terapii i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Chcesz poszerzyć swoją wiedzę, podnieść kwalifikacje, a także rozwinąć umiejętności w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Mieszkasz w województwie dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim,  śląskim, lubelskim, podlaskim, mazowieckim lub łódzkim.

Weź udział w warsztatach ZROZUMIEĆ DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • rodziców/opiekunów dziecka z wadą słuchu
  • wychowawców, nauczycieli szkolnych lub przedszkolnych dzieci z wadami słuchu
  • specjalistów (pedagogów, logopedów, psychologów) zaangażowanych w pracę z dziećmi z wadą słuchu

Aby wziąć udział w projekcie lub uzyskać odpowiedź na pytania skontaktuj się z biurem projektu: ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, tel. 691 737 789, mail: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl

Zapraszamy w dniach 20 i 21 września 2019. Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz znaleźć szczegółowe informacje kliknij w interesujący cię rodzaj warsztatów: szkolenie dla rodziców, szkolenie dla nauczycieli, szkolenie dla specjalistów.

Warsztaty są dostępnedla osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty szkoleniowe odbywają się w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb uczestników. W razie potrzeby materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Zapewniamy również tłumaczenia tłumaczy języka migowego.

okres realizacji projektu:  01.04.2019 – 31.03.2020r.
całkowita wartość projektu: 87 829,14 zł
kwota dofinansowania: 66 519,14zł 

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Accessibility Toolbar