Wielki Przyjaciel Głuchych – razem uratujmy pamięć o nim

Fundacja FONIS wraz z Duszpasterstwem Niesłyszących oraz Polskim Związkiem Głuchych chcą ocalić od zapomnienia postać świętej pamięci Mieczysława Kempy. Zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę.

Mieczysław Kempa urodził się 4 stycznia 1896 roku. Pracował we Lwowie jako dyrektor tamtejszego Zakładu dla Głuchoniemych przy ul. Łyczakowskiej. Gdy dobiegła końca II wojna światowa osiedlił się we Wrocławiu i tutaj podejmował działania, mające na celu troskę o Głuchych. Z jego inicjatywy w 1947 roku Zarząd Miejski we Wrocławiu przekazał majątek ziemski przy ulicy Dworskiej na siedzibę Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych. Do dziś właśnie tam uczą się kolejne pokolenia dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Angażował się również w tworzenie struktur Polskiego Związku Głuchych na ziemi dolnośląskiej. Pełnił funkcję prezesa Oddziału PZG w latach 1950-1954. W tym czasie udało się pozyskać od miasta budynku przy ul. Braniborskiej 2/10, które do dziś służą środowisku Głuchych.

Mieczysław Kempa zmarł 6 grudnia 1962 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym na Sępolnie we Wrocławiu. Na jego grobie czytamy: Tu spoczywa Wielki Przyjaciel Głuchych, długoletni dyrektor Zakładu Głuchych we Lwowie i Wrocławiu, prezes Związku Głuchych we Wrocławiu.

Od 1992 roku nikt nie płaci za grób śp. Mieczysława Kempy. Chcąc ocalić jego grób przed likwidacją, podejmujemy zbiórkę środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów jego utrzymania. Za zaległych 30 lat oraz na kolejnych 10 lat potrzeba około 1800zł. Prosimy więc o wpłatę dowolnej kwoty do biura Fundacji FONIS, biura Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu lub do ks. Tomasza Filinowicza.

Mieczysław Kempa to Wielki Przyjaciel Głuchych. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się ocalić pamięć o tej zasłużonej dla świata ciszy postaci.

Mieczyslaw Kempa PLAKAT - Wielki Przyjaciel Głuchych - razem uratujmy pamięć o nim

Accessibility Toolbar