Wrześniowe spotkanie wolontariuszy

Dziś odbyło się wrześniowe spotkanie wolontariuszy. Ponad 20 osób zebrało się przy ul. Katedralnej 4, aby zaplanować działania na najbliższy czas. Cieszymy się, że byli z nami nie tylko “starzy” wolontariusze Fundacji, ale również dwie nowe osoby.

Na początku spotkania pani prezes krótko podsumowała inicjatywy podejmowane przez Fundację w czasie wakacji. Następnie przeszliśmy do omówienia planowanych działań. Najbliższym i jednocześnie najważniejszym wydarzeniem, w które zaangażują się wolontariusze Fundacji będzie Międzynarodowy Dzień Głuchych. Zorganizujemy go w niedzielę 6 października. Rozmawialiśmy też o projekcie kalendarza na rok 2020, warsztatach edukacyjnych “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu” oraz warsztatach ceramicznych.

Wrześniowe spotkanie wolontariuszy zakończyły Maria Trębicka, która omówiła nowe zasady współpracy i komunikacji między koordynatorem wolontariatu a wolontariuszami. Zaś pani Elżbieta Gorgoń zreferowała przebieg projektu “Aktywny Senior”.

O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco na naszym profilu facebookowym oraz w zakładce KALENDARZ na stronie Fundacji.

%d bloggers like this: