Wystawa “Głusza” w Muzeum Śląskim

Wystawa “Głusza” w Muzeum Śląskim. W minionym tygodniu przedstawiciele naszej Fundacji gościli w Katowicach. Tam bowiem, w Muzeum Śląskim odbył się wernisaż otwierający wystawę pt. “Głusza”. Piszemy o tym dlatego, że wśród artystów, których prace prezentowane są na katowickiej wystawie, jest związany z naszą organizacją Przemysław Sławik. To on między innymi przygotował logo fundacji czy też projekt graficzny naszej strony internetowej.

Jak relacjonuje pan Przemek, który odwiedził wystawę, jest ona bardzo dobrze przygotowana. Obok prac polskich artystów, są również dzieła z innych krajów Europy i świata. Wśród gości zaproszonych na otwarcie wystawy była Nancy Rourke z Nowego Jorku.

Na wystawie udostępnionej dla zwiedzających od 24 czerwca 2022 roku możecie zobaczyć kilka grafik naszego wolontariusza Przemysława. Jak piszą organizatorzy obrazy jego autorstwa charakteryzują się silną symboliką związaną z doświadczeniem głuchoty. Ponadto są dzieła autorstwa Feliksa Pęczarskiego, Daniela Kotowskiego, Justyny Kieruzalskiej, Mirosława Śledzia, Marka Krzysztofa Laseckiego i wielu innych. Opowiadają o tym, w jaki sposób język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, przybliżając fascynującą kulturę i sztukę Głuchych.

Wystawa prowadzi nas przez meandry typografii, wielozmysłowych doświadczeń i multimediów. Skłania do refleksji nad znaczeniem języka w rozwoju kultury. Ukazuje również różnice pomiędzy językami fonicznymi i przestrzenno-wizualnymi, do których zaliczają się wszystkie języki migowe.

Serdecznie polecamy na czas rozpoczynających się wakacji odwiedzenie wystawy “Głusza” w Muzeum Śląskim. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie Muzeum Śląskiego.

Wystawa Glusza w Muzeum Slaskim1 - Wystawa "Głusza" w Muzeum Śląskim Wystawa Glusza w Muzeum Slaskim2 - Wystawa "Głusza" w Muzeum Śląskim Wystawa Glusza w Muzeum Slaskim3 - Wystawa "Głusza" w Muzeum Śląskim