Zapraszamy na kurs PJM – A2

Zapraszamy na kurs PJM – A2. Wprawdzie planowaliśmy go wiosną, ale w związku ze zmianami w zasadach pozyskiwania dofinansowania z PFRON-u rozpocznie się na początku września. Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A2 poprowadzi Alicja Zawada. Do udziału zapraszamy przede wszystkim tych, którzy zgłaszali swój udział na pierwszy termin. Prosimy o potwierdzenie chęci udziału i rozpoczęcie procedur związanych z pozyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z dofinansowania PFRON na stronie tejże instytucji: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/dofinansowanie-kosztow/

Koszt udziału w kursie to 1000zł. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do 15 sierpnia lub do wyczerpania miejsc. Aby się zapisać należy wysłać wypełniony FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY na adres mailowy kontakt@fonis.pl. Prosimy wszystkich o przysłanie wypełnionego formularza. Także te osoby, które już wcześniej deklarowały uczestnictwo w kursie, wysyłając nam podobny formularz w lutym lub w marcu. W zwrotnej odpowiedzi otrzymacie potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz broszurę informacyjną organizatora szkolenia w postaci pliku cyfrowego (jako załącznik należy ją dołączyć do wniosku o dofinansowanie w serwisie https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/).

Podobnie jak ostatnio zajęcia będą odbywać się w dni powszednie. Szkolić się będziemy we wtorki i w czwartki od godziny 17.30 do godziny 20.00. Całość kursu obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zrealizujemy je w ciągu 20 dni kursowych.

Harmonogram zajęć:

WRZESIEŃ: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

PAŹDZIERNIK: 3, 5,10, 12, 17, 19, 24, 26, (31 – nie ma zajęć)

LISTOPAD: (2 – nie ma zajęć), 7, 9, 14, 16

We wtorki i w czwartki będziemy spotykać się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ulicy Katedralnej 4 (sala nr 2 na parterze). Każdego dnia zajęcia będą trwały trzy godziny lekcyjne. Te zaś będą przedzielone przerwami, podczas których uczestnicy będą mogli skorzystać z serwisu kawowego. Zwieńczeniem kursu będzie egzamin końcowy, po którym kursanci otrzymają dyplomy ukończenia kursu.

Kurs na poziomie A2 jest drugą częścią kursu podstawowego. Obejmuje zagadnienia z liczebnikami inkorporowanymi, klasyfikatorami i topografią przestrzenną. Kolejne moduły pozwolą uczestnikom poznać liczebniki w przedziale: 1000-1 000 000 oraz słownictwo związane z państwami świata, sportem, zwierzętami i żywieniem.

Accessibility Toolbar