Zapraszamy na warsztaty

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową zapraszamy Cię na warsztaty “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”. Dziś i jutro we Wrocławiu będziemy szkolić grupę osób, które na co dzień mają styczność z dzieckiem niesłyszącym lub słabosłyszącym. Na szkolenie zapraszamy nie tylko rodziców i opiekunów, ale również pedagogów, logopedów, wychowawców, nauczycieli zaangażowanych w pracę z dziećmi z wadą słuchu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć warsztatowych realizowanych w ramach projektu “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”:

  • 19 października 2019r. – Warszawa
  • 15 i 16 listopada 2019r. – Łódź
  • 29 i 30 listopada 2019r. – Kraków
  • 13 i 14 grudnia 2019 – Biała Podlaska
  • 24 i 25 styczeń 2020 – Lublin
  • 16 i 17 luty 2020r. – Poznań
  • 28 i 29 luty 2020r. – Wrocław
  • 6 i 7 marca 2020r. – Bielsko – Biała

Projekt realizujemy przy współpracy z PZG Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. we Wrocławiu. Aby w nim uczestniczyć koniecznym jest bezpośrednie zaangażowanie w proces wychowania, terapii i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Koniecznym jest także zamieszkanie w województwie dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim, lubelskim, podlaskim, mazowieckim lub łódzkim.

Aby wziąć udział w projekcie lub uzyskać odpowiedź na pytania skontaktuj się z biurem projektu: ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, tel. 691 737 789, mail: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020r. Całkowita wartość projektu: 87 829,14 zł, zaś kwota dofinansowania: 66 519,14 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Accessibility Toolbar