Zmarł ks. Czesław Wala – bohater Historii Miganej

Wczoraj rano (31 maja 2020 roku) zmarł ks. Czesław Wala – bohater jednego z odcinków Historii Miganej. Był osobistością znaną wśród niesłyszących w Polsce przede wszystkim jako długoletni kustosz sanktuarium w Kałkowie. W ostatnich latach przebywał w Rudniku nad Sanem i tam również pracował na rzecz środowiska niesłyszących i słabosłyszących.

Przy okazji smutnej informacji o śmierci księdza Infułata, przypominamy wywiad nagrany 25 stycznia 2018 roku w Rudniku nad Sanem. W filmie kapłan porusza między innymi  następujące tematy:

  1. Dzieciństwo i młodość w Rudniku nad Sanem
  2. Powołanie do kapłaństwa
  3. Kurs języka migowego w Katowicach-Panewnikach
  4. Pierwsza posługa wśród niesłyszących w Skarżysku-Kamiennej
  5. Ośrodki duszpasterstwa niesłyszących
  6. Sanktuarium w Kałkowie – stałe miejsce dla niesłyszących
  7. Pielgrzymki niesłyszących do Kałkowa i współpraca z innymi duszpasterzami niesłyszących
  8. Kursy dla niesłyszących lektorów
  9. Peregrynacja relikwii św. Filipa Smaldone

 

Ks. Czesław Wala urodził się 23.10.1936 roku w Rudniku nad Sanem i tam spędził dzieciństwo. Po ukończeniu szkoły średniej w 1955 roku wstąpił do seminarium duchownego i został kapłanem. Następnie w 1967 roku uczestniczył w kursie języka migowego w Katowicach-Panewnikach. Potem trafił na placówkę do Skarżyska-Kamiennej – pierwszego ośrodka duszpasterstwa niesłyszących. Jest założycielem licznych ośrodków duszpasterstwa niesłyszących, m.in. w Opocznie, Starachowicach, Sandomierzu, Ostrowcu. Dziełem jego życia jest Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie, gdzie swoje stałe miejsce znaleźli niesłyszący. Ponadto organizował coroczne ogólnopolskie pielgrzymki Głuchych do Kałkowa. Jest też inicjatorem peregrynacji relikwii św. Filipa Smaldone do Polski. Na emeryturze osiadł w rodzinnym Rudniku nad Sanem. Tam rozpoczął pracę nad budową Ogólnopolskiego Domu dla Osób Głuchoniemych i Starszych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem.