Zrozumieć dziecko z wadą słuchu – Łódź

Zrozumieć dziecko z wadą słuchu – Łódź. Przed nami kolejne już szkolenie w ramach projektu “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”. Tym razem będziemy gościć w Łodzi, w budynku PZG przy ul. Nawrot 94/96.

Pierwszego dnia (31 stycznia) zapraszamy rodziców i opiekunów

dzieci z wadami słuchu oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 13.30, zaś samo szkolenie o godz. 14. Podczas 6 godzin dydaktycznych nasi prelegenci przedstawią następujące tematy:

Jak słyszy dziecko z wadą słuchu? Rodzaje i stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy. Na czym polega wychowanie słuchowe dziecka z zaburzeniami słuchu? Jak realizować wychowanie słuchowe w warunkach domowych? Specyfika rozwoju poznawczo – emocjonalnego dziecka z zaburzeniami słuchu

Wymagany jest dokument potwierdzający wadę słuchu lub zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka będącego pod opieką (orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie lub wynik badania audiometrycznego). Nauczycieli natomiast prosimy o wypełnienie oświadczenia (oswiadczenie_dla_nauczycieli_-_Lodz), wydrukowanie go i po potwierdzeniu u kierownika placówki zabranie go ze sobą na szkolenie.

 

Drugiego dnia (1 lutego 2020r.) szkolić będziemy specjalistów

(pedagogów, psychologów, logopedów) mających zawodowy kontakt z dziećmi z wadami słuchu oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Rejestracja rozpocznie się o godz. 8.30, zaś samo szkolenie o godz. 9. Podczas 6 godzin dydaktycznych szkolenia nasi prelegenci przedstawią następujące tematy:

Etapy kształtowania się mowy dzieci z zaburzeniami słuchu a poprawność artykulacyjna. Jak słyszy dziecko z wadą słuchu? Rodzaje i stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy. Specyfika rozwoju poznawczo – emocjonalnego dziecka z zaburzeniami słuchu.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia (oswiadczenie_dla_specjalistow-_Lodz), wydrukowanie go i po potwierdzeniu u kierownika placówki zabranie go ze sobą na szkolenie.

 

W cenie szkolenia zapewniamy zarówno materiały szkoleniowe, jak i serwis kawowy. Ponadto uczestnikom szkolenia spoza Łodzi organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną na podstawie biletów lub samochodem prywatnym z uwzględnieniem przepisów o zwrocie kosztów używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dla rodziców, dla specjalistów, dla nauczycieli). Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl .

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O przyjęciu zaś decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat na konto Fundacji: Fundacja FONIS, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 42 1750 0012 0000 0000 4110 3485

 

Projekt “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu – Łódź” jest realizowany przez Fundację FONIS i Dolnośląskie Centrum Medyczne PZG. Współfinansowany zaś jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.