Zrozumieć dziecko z wadą słuchu – Rawicz

Zrozumieć dziecko z wadą słuchu – Rawicz. Przed nami kolejne już szkolenie w ramach projektu “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”. Tym razem będziemy gościć w Rawiczu, w budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Sarnowskiej 9A.

Uczestnicy podczas 6 godzin dydaktycznych zajęć będą mieli okazję poznać odpowiedzi m.in. na następujące pytania: jak słyszy dziecko z wadą słuchu? jakie są etapy kształtowania się mowy dziecka z zaburzeniami słuchu? jaka jest specyfika rozwoju poznawczo-emocjonalnego dziecka z zaburzeniami słuchu? Na czym polega wychowanie słuchowe dziecka z zaburzeniami słuchu? Jak realizować wychowanie słuchowe w warunkach domowych?

W cenie szkolenia zapewniamy zarówno materiały szkoleniowe, jak i serwis kawowy. Ponadto uczestnikom szkolenia spoza Rawicza organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną na podstawie biletów lub samochodem prywatnym z uwzględnieniem przepisów o zwrocie kosztów używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O przyjęciu zaś decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat (nauczyciele i specjaliści 40 zł, rodzice 28 zł) na konto Fundacji: Fundacja FONIS, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 42 1750 0012 0000 0000 4110 3485

 

Szkolenie kierujemy do trzech grup odbiorców:

1. Specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, protetycy słuchu, fizjoterapeuci)

mający zawodowy kontakt z dziećmi z wadami słuchu lub z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. 

Dnia 15 lutego 2020r. od godz. 9:00 – pierwsza grupa lub od godz. 14:30 druga grupa (rejestracja uczestników godz. 8:30 – 9:00 i od 14:00 – 14:30) – uczestnik sam wskazuje grupę, w której chce uczestniczyć. 

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl .

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia, wydrukowanie go i po potwierdzeniu u kierownika placówki zabranie go ze sobą na szkolenie.

 

2. Nauczyciele

mających zawodowy kontakt z dziećmi z wadami słuchu lub z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Dnia 15 lutego 2020r. od godz. 9:00 (rejestracja uczestników godz. 8:00 – 9:00)

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl .

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia, wydrukowanie go i po potwierdzeniu u kierownika placówki zabranie go ze sobą na szkolenie.

 

3. Rodzice

dzieci z wadami słuchu oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Dnia 15 lutego 2020r. od godz. 14:30 (rejestracja uczestników godz. 13:00 – 14:00)

Wymagany jest dokument potwierdzający wadę słuchu lub zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka będącego pod opieką (orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie lub wynik badania audiometrycznego).

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl

 


Projekt „Zrozumieć dziecko z wadą słuchu – Łódź” jest realizowany przez Fundację FONIS i Dolnośląskie Centrum Medyczne PZG. Współfinansowany zaś jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych