“Zrozumieć dziecko z wadą słuchu” w Gdańsku

„Zrozumieć dziecko z wadą słuchu” w Gdańsku. 20 i 21 lutego 2020 roku zainteresowane osoby z województwa pomorskiego mogły skorzystać ze szkolenia w ramach projektu “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”. Nasza Fundacja tym razem poprosiła o pomoc w organizacji warsztatów Oddział Pomorski PZG. Pomoc otrzymaliśmy również od Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.

Szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. W piątek i w sobotę przeszkoliliśmy prawie 50 osób, w tym 10 rodziców. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu stopni niedosłuchu i ich konsekwencji dla rozwoju mowy. Dowiedzieli się także jak działa słuch oraz jak słyszy dziecko z zaburzeniami słuchu. W trzeciej części zapoznali się z tematyką dotyczącą aparatów słuchowych, implantów ślimakowych oraz otrzymali praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z wadą słuchu. Na zakończenie wszyscy otrzymali stosowne certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu.

Serdeczne podziękowania należą się pracownikom Ośrodka w Gdańsku, dzięki którym mogliśmy to działanie zrealizować. Już jesteśmy umówieni na kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Zapraszamy na kolejne panele szkoleniowe. 29 lutego będziemy w Bydgoszczy, 6 marca w Olsztynie, zaś 14 marca będziemy szkolić we Wrocławiu. Więcej szczegółowych informacji na https://www.osrodek-pzg.pl/szkolenia.html

Do zobaczenia!

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Fundacja FONIS ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Aby przekazać nam 1% podatku prosimy wpisać nr KRS: 0000543679.