Zrozumieć dziecko z wadą słuchu – znów we Wrocławiu

Zrozumieć dziecko z wadą słuchu – znów we Wrocławiu. Ponieważ dotychczasowe szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, postanowiliśmy zorganizować kolejne szkolenie w naszym mieście. Wraz z PZG Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. we Wrocławiu zapraszamy w sobotę 23 listopada 2019r. do budynku Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG (ul. Braniborska 2/10 we Wrocławiu). Szkolenie adresujemy do dwóch grup odbiorców. Pierwsza to rodzice dzieci z wadami słuchu lub z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaś druga to nauczyciele, mający zawodowy kontakt z takimi dziećmi.

Szkolenie zaplanowaliśmy na 23 listopada 2019r. Rozpoczniemy je o godz. 9.00, ale już od godz. 8.00 będzie trwała rejestracja uczestników. Prosimy zabrać wygodny, niekrępujący strój.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, a także serwis kawowy. Ponadto osobom spoza Wrocławia zapewniamy zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną na podstawie biletów lub samochodem prywatnym z uwzględnieniem przepisów o zwrocie kosztów używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Formularz dla rodziców, Formularz dla nauczycieli, Oświadczenie dla nauczycieli) i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl Ponadto od rodziców wymagany jest dokument potwierdzający wadę słuchu lub zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka będącego pod opieką. Może to być orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie lub też wynik badania audiometrycznego.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat na konto Fundacji. Rodzice wpłacają 28 zł, natomiast nauczyciele 40 zł. Fundacja FONIS, ul. Katedralna 4/1, 50-328 Wrocław, nr konta: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 42 1750 0012 0000 0000 4110 3485.

PROGRAM SZKOLENIA

9.00 – 10.30 logopeda mgr Anna Włosińska (nauczyciele 10.45 – 12.15)
STOPNIE NIEDOSŁUCHU I ICH KONSEKWENCJE DLA ROZWOJU MOWY

10.30 – 10.45
PRZERWA KAWOWA

10.45 – 12.15 pedagog mgr Anna Kaliszuk (nauczyciele 12.30 – 14.00)
OCENIANIE. WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE DO PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI SŁUCHU

12.15 – 12.30 
PRZERWA KAWOWA

12.30 – 14.00 psycholog mgr Katarzyna Wojnarowska (nauczyciele 9.00 – 10.30)
JAK SŁYSZY DZIECKO Z ZABURZENIAMI SŁUCHU. WADY SŁUCHU, NEUROPATIE, ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO


Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Accessibility Toolbar